Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „POCHUTNEJTE SI A VYHRAJTE KOLOBĚŽKU“

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Pořadatelem soutěže “Pochutnejte si a vyhrajte koloběžku” (dále také jako "soutěž"), je společnost Velká Pecka s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 03024130, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 226550 (dále jen „Pořadatel“), který pověřil technickým provedením soutěže společnost BEL Sýry Česko, a.s., se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava, IČ: 60714603 (dále jen „Organizátor“).

Organizátor jedná jako zástupce Pořadatele, a disponuje tak stejnými právy a povinnosti jako Pořadatel; pokud tato pravidla hovoří o Pořadateli, uplatní se tato ustanovení i na Organizátora, pokud ze smyslu příslušného ustanovení nevyplývá opak.

II. TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na internetové adrese www.rohlik.cz, v době od 21. 3. 2022 do 22. 5. 2022, včetně, (dále také jako „doba konání soutěže“), a to v rámci devíti soutěžních období, která odpovídají devíti kalendářním týdnům tak, jak je níže uvedeno:

  • od 21.3.2022 do 27.3.2022, včetně,
  • od 28.3.2022 do 3.4.2022, včetně,
  • od 4.4.2022 do 10.4.2022, včetně,
  • od 11.4.2022 do 17.4.2022, včetně,
  • od 18.4.2022 do 24.4.2022, včetně,
  • od 25.4.2022 do 1.5.2022, včetně,
  • od 2.5.2022 do 8.5.2022, včetně,
  • od 9.5.2022 do 15.5.2022, včetně,
  • od 16.5.2022 do 22.5.2022, včetně.

 

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda nákup proběhl v soutěžním období, je okamžik doručení závazné objednávky nákupu prostřednictvím webového portálu Rohlík.cz.

III. PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Pravidla soutěže v úplném znění jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu konání soutěže na webu www.rohlik.cz (dále také jako „soutěžní stránky“). Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže.

Pokud Pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen jako „soutěžící“) starší 18 let z řad zákazníků internetového obchodu Rohlík.cz s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži.

S ohledem na možnost nákupu na webovém portálu Rohlík.cz jen po předchozí registraci, se za soutěžícího považuje každý jeden účet na tomto webovém portálu.

Soutěžící, který řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období, bude ze soutěže vyloučen.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, Organizátorovi či k osobám s Pořadatelem nebo Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 českého občanského zákoníku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, který vykazuje známky podvodného soutěžení nebo je u něj jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže.

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým zakoupením alespoň 1 ks Soutěžního produktu (jak je definován níže) od firmy Bel Sýry na internetovém obchodu Rohlík.cz. Pro posouzení, zda byl produkt zakoupen na internetovém obchodu Rohlík.cz, slouží údaj o zakoupení v objednávkovém systému rohlik.cz, přičemž toto potvrzení je zároveň zasíláno soutěžícímu na jeho e-mail a/nebo telefon; nepřihlíží se k produktům, které byly po nákupu vráceny kupujícím nebo u nichž kupující odstoupil od kupní smlouvy.

Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Soutěžními produkty (dále jen „Soutěžní produkt“) je následující zboží ze sortimentu Bel Sýry (a to bez ohledu na konkrétní příchuť výrobku v rámci uvedené řady):

· Veselá kráva

· Sýr a Křup

· Babybel

· Kiri

· Gervais

· Nurishh

· Smetanito

· Tomik

· Matador

 

a to současně za podmínky, že konkrétní produkt je označen logem „koloběžka v obrázku“, jak je zobrazeno v příloze č. 1 těchto pravidel.

Organizátor si vyhrazuje právo mezi Soutěžní produkty zařazovat průběžně i další produkty ze svého sortimentu. Podrobný a aktuální seznam produktů, jejichž nákup je zohledňován pro potřeby posouzení účasti v této soutěži, je uveden v přiložené tabulce, která tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel.

Registrace do soutěže probíhá automaticky se závazným odesláním a úhradou nákupu. Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži, bude zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen případnou výhru převzít, činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

Vícenásobná soutěž je možná, ale vždy jen prostřednictvím nového soutěžního nákupu, který je vázán na online účet registrovaný na Rohlík.cz, a současně za řádného splnění podmínek účasti dle těchto pravidel. Počet nákupů produktu na jeden účet/e-mail není omezený.

Nakoupením každého jednoho kusu Soutěžního produktu získá soutěžící jeden soutěžní hlas, přičemž při slosování bude do soutěže zařazen každý z těchto soutěžních hlasů samostatně. Vyšší počet soutěžních hlasů zvyšuje statistickou pravděpodobnost výhry soutěžícího.

V. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ