Kupujte BIO. Pro naši budoucnost!

Kupujte BIO. Pro naši budoucnost!

NEJEN KVALITNÍ POTRAVINY A OCHRANA PŘÍRODY, BIO ZNAMENÁ MNOHEM VÍC

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. 

 

BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

 

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, jenž dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou, která je nadstavbou pro standardní kontroly v konvenčním zemědělství.

 

 

Logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dále doplněno o číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx), která provedla certifikaci bioproduktu v ČR.

 

Pokud výrobek pochází z Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu EU, nebo mimo EU společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

divider

BIO PRODUKTY NA ROHLÍKU

 

BIO není marketingový výmysl, jak se spousta lidí domnívá. Je to zodpovědný přístup k pěstování ovoce a zeleniny. Bio produkty jsou pěstovány bez použití jakýchkoliv chemických hnojiv a postřiků. Mezi naše dodavatele BIO ovoce a zeleniny patří jen prověření zemědělci a farmáři, kteří pěstují s láskou a s respektem vůči životnímu prostředí.

divider

Nejoblíbenější BIO ovoce a zelenina našich zákazníků

divider

BIO MLÉČNÉ PRODUKTY

divider

BIO TRVANLIVÉ PRODUKTY

divider

BIO MASO A RYBY

divider

BIO PRO DĚTI

divider

BIO NÁPOJE

divider

BIO DROGERIE A KOSMETIKA