Masopustní hody

Ač se zdá, že o masopustu bychom měli držet masový půst, opak je pravdou! Třídenní masopustní oslavy byly vždy ve znamení hodování a dlouhé postní období následovalo až po něm. Masopust tak znamenal a pořád znamená bujaré oslavy od zabijačky po tancovačku. Tak si taky vyhoďte z kopýtka! To nejlepší od poctivých řezníků a pekařů a všechny tradiční a oblíbené dobroty vám přivezeme až k vašim dveřím!

Masopust v doslovném znění znamená opuštění masa. A jak se s masem lépe rozloučit, než si udělat pořádné zabijačkové hody!?

Zabijačkové přílohy