Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

Pravidla k výzvě Kladno

Pravidla k výzvě Kladno

 

1. ORGANIZÁTOR

Organizátorem soutěže je VELKÁ PECKA s.r.o., IČ: 03024130, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen “Pořadatel”).

 

3. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VÝZVY

VÝZVA probíhá v internetovém obchodě rohlik.cz, v období od 17. 8. 2019 do 31. 8. 23:59 2019 včetně a je teritoriálně omezena na nákupy s doručovací adresou na území České republiky, obec Kladno, PSČ doručovací adresy 272 01, 272 03, 272 04, 273 09 a 273 41.

 

4. JAK SE SOUTĚŽE VÝZVY ZÚČASNIT?

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let z řad zákazníků internetového obchodu rohlik.cz, která si objedná nákup na doručovací adresu a v termínech uvedených v bodě 3. této výzvy, a která splní další podmínky účasti v soutěži uvedené níže.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli či k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

 

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž spočívá v nákupu na rohlik.cz v termínu konání výzvy. Každý 100. účastník, který splní podmínky v účasti ve výzvě, může získat nákup zdarma na rohlik.cz v hodnotě 1 000 Kč za předpokladu, že v období uvedeném v bodě 3. výše učiní zákazníci rohlik.cz alespoň 2000 objednávek doručených na jakoukoli doručovací adresu uvedenou v bodě 3. výše.

 

6. VÝHRA VE VÝZVĚ

Pořadatel výzvy poskytuje následující výhru: 20x kredity na nákup na rohlik.cz v hodnotě 1 000 Kč.

 

7. VÝBĚR VÝHERCE

Každý 100. účastník, který ve výše uvedeném období nakoupí na rohlik.cz získá 1 000 kreditů na nákup za splnění podmínek uvedených v bodě 5. této výzvy. Celkem bude ve výzvě odměněno 20 zákazníků.. Vítěze budeme kontaktovat do týdne po skončení výzvy prostřednictvím e-mailu.

Výherce bude Pořadatelem kontaktován s žádostí o ověření jména, příjmení, emailu, pod kterým je registrován na rohlik.cz za účelem připsání kreditů na účet výherce.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, kteří řádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel.

V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je pořadatel oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle čl. 5 těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit.

 

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci připsána na jeho zákaznický účet na rohlik.cz.

 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky ve výzvě včetně doby jejího trvání, či výzvu v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek výzvy je Pořadatel povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící.

V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je Pořadatelem stanovena.