Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

PRAVIDLA SOUTĚŽE „PLAŤTE KARTOU VISA A ZAŘAĎTE SE DO SLOSOVÁNÍ“

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek spotřebitelské soutěže s názvem „PLAŤTE KARTOU VISA A ZAŘAĎTE SE DO SLOSOVÁNÍ“ („soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese https://www.rohlik.cz/tema/rohlik-kviff-losovani-visa a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel, která mohou být uvedená v reklamních a propagačních materiálech, mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Rohlik.cz („Rohlik.cz“).

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v prostorách Rohlík zóny v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2023 ve Smetanových sadech v Karlových Varech („soutěžní zóna“) v období od 30. 6. 2023 9:00:00 hod. do 08. 07. 2023 22:00 hod. („soutěžní období“).

 

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda soutěžící v rámci soutěžního období splnil podmínky pro zařazení do soutěže v daném soutěžním kole, je vložení platně vyplněné soutěžní karty do soutěžní nádoby určené k losování v soutěžní zóně.

 

Pro účely určení výherců je soutěž rozdělena do těchto soutěžních kol („soutěžní kola“):

 

 •    1. soutěžní kolo od 30. 6. 2023 9:00 hod. do 30. 6. 2023 22:00 hod.
 • 2. soutěžní kolo od 1. 7. 2023 9:00 hod. do 1. 7. 2023 22:00 hod.
 • 3. soutěžní kolo od 2. 7. 2023 9:00 hod. do 2. 7. 2023 22:00 hod.
 • 4. soutěžní kolo od 3. 7. 2023 9:00 hod. do 3. 7. 2023 22:00 hod.
 • 5. soutěžní kolo od 4. 7. 2023 9:00 hod. do 4. 7. 2023 22:00 hod.
 • 6. soutěžní kolo od 5. 7. 2023 9:00 hod. do 5. 7. 2023 22:00 hod.
 • 7. soutěžní kolo od 6. 7. 2023 9:00 hod. do 6. 7. 2023 22:00 hod.
 • 8. soutěžní kolo od 7. 7. 2023 9:00 hod. do 7. 7. 2023 22:00 hod.
 • 9. soutěžní kolo od 8. 7. 2023 9:00 hod. do 8. 7. 2023 22:00 hod.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má pod svým vlastním jménem veden uživatelský účet na e-shopu Rohlik.cz a která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). S ohledem na možnost nákupu zboží na e-shopu Rohlik.cz pouze po předchozí registraci, se za jednoho soutěžícího považuje jeden uživatelský účet vedený na e-shopu Rohlik.cz.

 

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli nebo organizátorovi, osobám s pořadatelem nebo organizátorem personálně a majetkově spjatými nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a propadne pořadateli.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit soutěžící, vůči nimž eviduje nesplacené pohledávky vyplývající z jejich předchozích smluvních vztahů.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.

VÝHRY

Součástí slosování budou následující výhry:

 

 1. Kredity určené pro úhradu objednávky na e-shopu Rohlik.cz v souladu s jeho Všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v den slosování, a
 1. Premium členství na dobu 1 roku pro nákup na e-shopu Rohlik.cz v souladu s Podmínkami pro nákup a užívání služby Premium členství pro stránku rohlik.cz účinnými v den slosování.
 1. Premium členství na dobu 6 měsíců pro nákup na e-shopu Rohlik.cz v souladu s Podmínkami pro nákup a užívání služby Premium členství pro stránku rohlik.cz účinnými v den slosování.

 

Celé soutěžní období:

 

 • 27x 10 000 Kč v kreditech připsaných na účet výherců
 • 18x Premium členství na 1 rok
 • 9x Premium členství na 6 měsíců

 

Ve slosování každého soutěžního kola budou uděleny následující výhry:

 

3x 10 000 Kč v kreditech připsaných na účet výherců

2x Premium členství na 1 rok,

1x Premium členství na 6 měsíců.