Statut a pravidla soutěže „ROHLIK.CZ“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané "ROHLIK.CZ“ pro Českou republiku (dále jen "soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti UNILEVER ČR, spol. s r. o. a společnosti ENIVA s. r. o. Pořadatelem soutěže je ENIVA s. r. o., Trojdílná 419/3, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika, IČ: 26105497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118124 (dále jen „pořadatel“). Technický servis soutěže zajišťuje: Materna Communications, a.s., IČ: 25949098, Vinohradská 2396/184, Praha 3, 130 52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12229.Infolinka: + 420 234 493 131 (Po - Pá od 8 do 17 hod. nebo mail support@maternacz.com) (dále jen „Materna“). Objednatelem soutěže je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále jen „objednatel“). Pravidla obecná: Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017 vždy v čase od 9:00:00 do 20:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“) na území celé České republiky v online supermarketu ROHLIK.CZ (dále jen „místo konání soutěže“). Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem alespoň 3 výrobků Hellmann’s (mimo balení 50 a 100 ml), v době trvání a místě konání soutěže, za nějž obdrží účastník od prodejce účetní doklad resp. účtenku, fakturu (dále jen „soutěžní nákup“). Spotřebitel se může zúčastnit soutěže opakovaně s každým dalším soutěžním nákupem splňujícím pravidla této soutěže. S KAŽDOU ÚČTENKOU VŽDY JEN JEDNA SOUTĚŽNÍ ZPRÁVA! (bez ohledu na to, kolik soutěžních nákupů hodnota nákupu soutěžních výrobků případně složí). Každý den lze odeslat nejvýše dvě soutěžní zprávy. Za splnění této podmínky se spotřebitel může zúčastnit soutěže opakovaně, a to formou SMS (dále jen „soutěžní zpráva“). Pokud se spotřebitel bude chtít zúčastnit soutěže, je povinen si uschovat účtenku/y za daný soutěžní nákup/y za účelem odeslání soutěžní zprávy a zároveň pro prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a OVĚŘENÍ NÁROKU NA vydání výhry. Spotřebitel se může soutěže zúčastnit po celou dobu jejího trvání opakovaně, a to vždy s novou účtenkou za provedený soutěžní nákup. Přičemž současně platí, že každá soutěžní zpráva musí obsahovat platné údaje z účtenky. Způsob zapojení se do soutěže Za každou účtenku za provedený soutěžní nákup splňující podmínky soutěže má spotřebitel možnost zaslat SMS zprávu ve tvaru: „ROHLIK mezera CISLO OBJEDNAVKY mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera E-MAIL (dále jen „soutěžní SMS zpráva“) na číslo +420 736 302 321 (dále jen „soutěžní číslo“). Příklad: „ROHLIK 1008206711 JAN NOVY ROHLIK@EMAIL.CZ“ (bez diakritiky). Účastník soutěže je povinen pro prokázání případného oprávněného nároku na výhru předložit originál účtenky od všech do soutěže zaslaných soutěžních zpráv resp. soutěžních nákupů. „Soutěžní SMS zprávou” se rozumí SMS zpráva, kterou lze odeslat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR. SMS zprávy odeslané z potlačených (skrytých) čísel, z internetu nebo jakýmkoli jiným způsobem, který vylučuje identifikaci telefonního čísla odesílatele, nebudou do soutěže zařazeny. Zprávy jsou zařazovány do databáze postupně dle času doručení. Soutěžní zprávy jsou u jednoho účastníka evidovány dle telefonního čísla, z nějž byly odeslány. Za každou soutěžní účtenku obsahující soutěžní nákup lze zaslat pouze jednu soutěžní zprávu. Cena odeslané SMS je dle tarifu vašeho operátora. Účastník, který odeslal soutěžní SMS zprávu ve správném tvaru, dostává zpětnou SMS zprávu, která ho informuje o stavu: 1) Nevýherní sms Je nam lito, ale vase SMS neni vyherni. Soutezit muzete opet s dalsi novou uctenkou. Vice informaci na www.hellmanns.cz 2) Výherní sms Buď: GRATULUJEME vyhravate gril FIELDMANN! USCHOVEJTE SI UCTENKU pro vydani vyhry. Informace o predaní vyhry na www.hellmanns.cz nebo info@eniva.cz Nebo: GRATULUJEME vyhravate balicek produktu Hellmanns v hodnote 500 Kc! USCHOVEJTE SI UCTENKU pro vydani vyhry. Informace o predaní vyhry na www.hellmanns.cz nebo info@eniva.cz 3) Neplatná sms - chybný formát Neplatny tvar SMS - zkuste to znovu. Spravny tvar ROHLIKmezeraCISLOFAKTURYmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraE-MAIL. Pravidla na www.hellmanns.cz 4) Neplatná sms - duplicita Duplicita – informace z uctenky jiz byly pouzity. Zkuste stesti s novou uctenkou. Pravidla na www.hellmanns.cz 5) Neplatná sms - před začátkem soutěže Neplatna SMS - mimo soutezni obdobi. Zaslete SMS od 1.6.2017 do 30.6.2017 vcetne. Uschovejte uctenku. Pravidla na www.hellmanns.cz 6) Neplatná sms - po skončení soutěže Dekujeme za zaslani Vasi SMS. Je nam lito, ale soutez jiz skoncila. Vase SMS nemuze byt do souteze zarazena. Dekujeme Vam za pochopeni. Mechanika soutěže: Soutěž je pro účely vyhodnocení rozdělena do jednotlivých soutěžních týdnů 1. 6. – 8. 6. vždy v čase od 9:00:00 do 20:59:59, 9. 6. – 15. 6. vždy v čase od 9:00:00 do 20:59:59, 16. 6. – 22. 6. vždy v čase od 9:00:00 do 20:59:59, 23. 6. – 30. 6. vždy v čase od 9:00:00 do 20:59:59. Každý týden vyhrává vždy: GRIL FIELDMANN FZG 1000 - 150., 250. a 350. platná soutěžní zpráva, doručená vždy v daném soutěžním týdnu balíček produktů Hellmann`s v hodnotě 500 Kč - 100., 200. a 300. platná soutěžní zpráva, doručená vždy v daném soutěžním týdnu (dále jen „soutěžní období“). Výhry v soutěži Pořadatel vložil do soutěže celkem 24 výher: 12x GRIL FIELDMANN FZG 1000 12x balíček produktů Hellmann`s v hodnotě 500 Kč Uvedený počet výher je společný pro celou ČR. Pokud účastník nepředloží organizátorovi soutěže doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel (např.: v počtu shodném s počtem odeslaných soutěžních zpráv – VČETNĚ NEVÝHERNÍCH), uvedením shodného čísla účtenky soutěžního nákupu, které byly zadány do soutěžní zprávy (resp. prokazující provedení soutěžního nákupu) bude ze soutěže vyřazen a na jeho místo nastupuje soutěžící, jehož soutěžní zpráva byla pořadatelem vybrána jako nejblíže další v pořadí. Následující pořadí soutěžních zpráv nebude v této souvislosti upravováno Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedené příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s tímto dokladem o zaplacení také prodavačem ručně vyplněný doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na účetním dokladu, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly. K prokázání soutěžního nákupu nelze použít samostatný doklad s ručně vyplněnými údaji. Soutěžní nákup musí být vždy doložen také dokladem o zaplacení z elektronické pokladny. Soutěžní zpráva musí být doručena v době trvání soutěže. Pořadatel ani objednatel soutěže neodpovídá za technické obtíže správce sítě. Výherci budou kontaktováni pořadatelem nejpozději do 3 dnů po skončení celé soutěže, na jimi uvedené kontaktní údaje, kde budou informováni o podmínkách uplatnění nároku na výhru. Podmínkou pro vydání výhry je doručení originálů účtenek od všech zaregistrovaných zpráv (bude vrácena při předání výhry) a zpáteční doručovací adresy soutěžícího na adresu ENIVA s.r.o., Pod Ořechovkou 21, Praha 6, PSČ 162 00, nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže, po uplynutí tohoto času nárok na vydání výhry zaniká. Výherci bude výhra zaslaná na jím udanou adresu nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. Pořadatel nenese odpovědnost za doručení zásilky. Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, či směnit za jinou výhru, či hodnotu. Všeobecná ustanovení: Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále a výše jen „účastník“ či „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., ENIVA s.r.o., Materna Communications, a.s., rohlik.cz osoby jim blízké a ostatní spolupracující společnosti. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít Pořadatel či Objednatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry. Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení a dále pro objednatele pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech objednatele po dobu 2 let od skončení této soutěže. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů – jméno, příjmení, adresa, telefon a případně emailovou adresu (dále jen „údaje“) objednatelem - společností UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8 Karlín, 180 00, IČ: 18627781 pro účely vyhodnocení soutěže a doručení výher, jakož i zasílání obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidovány. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese objednatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním zprávy na e-mail: infolinka@unilever.com. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést soutěž ROHLIK - NEZASÍLAT.   Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost ENIVA, s.r.o., se sídlem Trojdílná 419/3, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26105497 jakožto zpracovatele. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel ručí za řádné předání výher. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s využitím výher. Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch objednatele soutěže. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit do 30. 9. 2017. Pořadatel neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv ani za jejich nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují. Společnost zajišťující technický servis, objednatel a ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů, funkčností sítě internet a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, ani za nedoručení soutěžních SMS. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn akci kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených statutem ztrácí účastník nárok na výhru. Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.hellmanns.cz V Praze dne 31. 5. 2017