Nakupte čaje Lipton v min. hodnotě 99 Kč a jste automaticky ve slosování o konvici nebo čajovou sadu

PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJTE KONVICI NEBO ČAJOVOU SADU“

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek spotřebitelské soutěže s názvem „VYHRAJTE KONVICI NEBO ČAJOVOU SADU“ („soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.rohlik.cz/tema/prodejni-soutez a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Rohlik.cz.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost ORBICO, Vinohradská Office Center
Vinohradská 1597/174, Praha 3, 130 00 , Česká republika. IČ: 05899664 DIČ: CZ05899664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, složka C272655/MSPH (dále jen „organizátor“).

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE