Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

Souhlas se zpracováním os. údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností VELKÁ PECKA s.r.o., sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130 („Správce“), pro účely zasílání obchodních sdělení o dalších produktech a službách


- Správce;
- společnosti BENU Česká republika a.s., sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 10200, IČO: 49621173; a v souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji Správci souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail, Vaše nákupní historie) k marketingovým účelům, tedy k zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně produktů a služeb.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl/a informován/a a poučen/a o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně se jedná o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen do jeho odvolání, mohu kdykoli odvolat na zakaznici@rohlik.cz, případně dopisem na adresu sídla Správce, a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů jsou dostupné na https://www.rohlik.cz/stranka/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.