Liqua

Liqua Apple 12mg CZ

10 ml
Tento produkt je určen starším 18 let.
109,00 Kč 10 900,00 Kč/l

Doručení už do 60 minut

100+ zákazníků má v Oblíbených

Tento produkt je určen starším 18 let.Při převzetí zboží bude ověřen váš věk.
Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

E-liquid pro elektronickou cigaretu s příchutí Apple. Obsahuje kombinaci výrazné sladké chuti a vůně ve spojení s kyselým jablkem.

  • Obsah nikotinu v liquidu je 12 mg.
  • Množství nikotinu na jedno potáhnutí je 0,06 mg.

Použití

Náplň je určená pro přelití do elektronické cigarety nebo vapovacího zařízení.

O výrobci

Ritchy je soukromá globální technologická společnost, která vyvíjí a prodává e-liquidy a e-cigarety. Společnost byla založena v roce 2009 a nyní tvoří její mezinárodní tým přes 200 expertů. Ritchy má 2 výrobní závody, jeden v České republice a druhý v Číně, a k tomu 3 distribuční centra. Ritchy e-liquidy a e-cigarety jsou prodány ve více než 85 zemích světa.

Varování

Směs je klasifikována jako nebezpečná. Acute Tox. 4, H302

Není určeno pro osoby mladší 18 let, nekuřáky, těhotné a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, diabetiky, astmatiky nebo osoby citlivé na zmíněný obsah. Uchovávejte mimo dosah dětí. Možné nežádoucí účinky: bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, nosu, krku. Nikotin je vysoce návykový a toxický při vdechování, styku s pokožkou nebo při požití.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v teplotním rozmezí od 15–25 °C.

Výrobce

Ritchy EU s.r.o.
Karla Engliše 519/11
Praha 5, 15000
Česká republika

Standartní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Složení

E422 - Glycerol
Propan-1
2-diol
Nikotin (ISO)
Etylbutyrát
Isopentyl-acetát
Hexan-1-ol
Ethyl-acetát
N-butyl-acetát
3-methyl-1-butanol
Propyl-acetát
Aromata
Garantem a dodavetelem informací o éčkách je nezávislá organizace Fér potravina.