Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E120 - Kyselina karmínová, karmíny

Description

Pod označení E120 nově od podzimu 2018 nenalezneme KOŠENILA, ale jen pojmy karmín a kyselina karmínová. Košenila je přírodní červené barvivo, kapalina rozpustná ve vodě, ve většině jídel je její barva stále červená, při reakci se zásadou však zmodrá. Je relativně drahá a velmi často je nahrazována jinými červenými barvivy.

Usage

Využívá se jako barvivo do cukrovinek, mléčných výrobků, džemů, instantních polévek, různých nápojů, žvýkaček, kompotovaných třešní, oplatek, dortových směsí a do mnoha dalších potravin. Dále ve farmaceutickém průmyslu zvláště ve výrobě potahovaných tabletek, v kosmetice jako přísada rtěnek, očních stínů, šamponů, rtěnek, umělých barev. Také v textilním průmyslu, v krmivech pro zvířata či ve fotografiích.

Production

Kyselina karmínová se získává z vodných, vodně alkoholických nebo alkoholických extraktů košenily, sestávajících ze sušených těl samiček hmyzu Dactylopius coccus Costa. Karmíny jsou hliníkové laky kyseliny karmínové, ve kterých se předpokládá přítomnost hliníku a kyseliny karmínové v molárním poměru 1:2. kyselinu karmínovou je potřeba velmi často konzervovat benzoanem sodným (E211).

Side effects

Košenila je derivát antrachinonu. Všechny antrachinony mohou způsobovat rakovinu. Nicméně antrachinonová barviva nejsou chemická forma zcela shodná s E120. U některých citlivých jedinců může způsobit alergické reakce a často je košenila označována i za příčinu dětské hyperaktivity. Může způsobit anafylaxi, astma, kopřivku, sennou rýmu.

Sources

  • Eat safe, Bill Stathamlink ]
  • CHEMICAL LISTED EFFECTIVE September 28, 2007 AS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCERlink ]
  • CHEMICAL MEETING THE CRITERIA FOR LISTING AS CAUSING CANCER VIA THE AUTHORITATIVE BODIES MECHANISM: ANTHRAQUINONElink ]
  • Toxicology and Carcinogenesis Studies of Anthraquinone (CAS No. 84-65-1) in F344/N Rats and B6C3F1 Micelink ]
  • Zusatzstoffe-online (lexikon přísad)link ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives