Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E143 - Fast green FCF

Description

Modrozelené barvivo, které je určené pro barvení potravin, drogerie či kosmetiky, která se nepoužívá v oblasti očí.

Usage

Používá se k barvení želé, mražených dezertů, cukrovinek, džemů, nápojů, mléčných výrobku, sirupů, kečupů, pekařských výrobků, cereálií. Dále se využívá pro výrobu krmiv pro zvířata, kosmetiky či tělových mýdel.

Production

Vyrábí se synteticky z naftalenu získaného z uhelného dehtu.

Side effects

Toto barvivo je v podezření ze způsobování alergií. Studie na zvířatech (krysách) prokázaly vznik zhoubných názorů v místě vpichu pod kůži a vznik rakoviny močového měchýře. Světová zdravotnická organizace (WHO) však barvivo hodnotí z hlediska jeho toxicity jako přijatelné. Podle FDA (Organizace pro správu potravin a léčiv ve Spojených státech) lze látku považovat za bezpečnou.

Sources

  • Eat safe, Bill Stathamlink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives