Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E1451 - Acetylovaný oxidovaný škrob

Description

Jedná se o škrob, bílý nebo téměř bílý prášek nebo granule či vločky, amorfní prášek nebo hrubé částečky.

Usage

Látka se používá jako stabilizátor, zahušťující látka či jako emulgátor. Přidává se do cukrovinek.

Production

Látka je zpracována chlornanem sodným a následně esterifikovaným acetanhydridem.

Side effects

Látka pravděpodobně nemá nežádoucí účinky. Proběhla řada studií na krysách, kde nebyly dokázány žádné závažné efekty, který by vedly k omezení použití látky v potravinách.

Sources

  • ACETYLATED OXIDIZED STARCH (JECFA Food Additives Series 48)link ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives