Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E1452 - Škrobový oktenylsukcinát hlinitý (SAOS)

Description

Jedná se o bílý nebo téměř bílý prášek, vyskytuje se ve formě granulí, vloček, amorfního prášku nebo hrubých částeček. Látka zvyšuje ochranný sluneční faktor.

Usage

Používá se jako přísada do vitaminových doplňků ve formě tobolek. Dále funguje v potravinách jako zahušťovadlo. Používá se v kosmetice.

Production

Vyrábí se esterifikací pomocí anhydridu kyseliny oktenyljantarové a dále se ošetřuje síranem hlinitým.

Side effects

Vzhledem k tomu, že se jedná o sloučeninu s přítomností hliníku, je zde podezření na nežádoucí účinky na reprodukci a ovlivnění vnitřních orgánů. Expertní komisí CIR (cosmetic ingredient review) byla látka označena jako bezpečná v případě že nebudou překročeny limitní dávky.

Sources

  • Aluminum Starch Octenylsuccinatelink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives