Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E1517 - Glyceryl-diacetát

Description

Jedná se o čirou, bezbarvou olejovitou kapalinu s nevýrazným tukovým zápachem. Látka je rozpustná ve vodě a je mísitelná s ethanolem.

Usage

Používá se jako rozpouštědlo potravinových příchutí a aromat. Dále má využití jako změkčovadlo a rozpouštědlo derivátů celulózy, pryskyřic, šelaku.

Production

Komerčně se látka vyrábí synteticky z kyseliny octové a glycerolu.

Side effects

Nejsou známy negativní účinky při použití látky v potravinách.

Sources

  • Food-Info.net : E-numbers : 1517: Glycerol diacetatelink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives