Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E153 - Uhlík z rostlinné suroviny

Description

Jedná se o barvivo, které má šedo-černou až černou barvu. Je velmi odolné proti vysokým teplotám, různým druhům skladování a dlouhodobé přítomnosti kyslíku. Není rozpustné ve vodě ani v lidském těle. Může obsahovat malé množství dusíku, vodíku nebo kyslíku.

Usage

Vzhledem k jeho nerozpustnosti ve vodě nemá široké využití, používá se např. v cukrovinkách, sladkostech z lékořice, zavařeninách, ovocných koncentrátech. Také se používá v medicíně jako prostředek proti průjmu, protože dokáže adsorbovat toxiny v trávicím traktu. Průmyslově či v domácnostech se používá jako filtrační činidlo.

Production

Výroba probíhá spalováním různých rostlinných materiálů jako např. dřeva, celulózy, rašeliny, kokosových a jiných skořápek v pecích za přítomnosti jen velmi malého množství kyslíku, aby se předešlo transformaci uhlíku na oxid uhličitý. Čím je teplota spalování nižší, tím je menší riziko vzniku škodlivých látek. Výsledkem je velmi jemný prášek.

Side effects

I když podle některých teorií jsou v částečkách barviva zabudované karcinogenní látky, tělo neumí žádným způsobem pomocí žaludečních šťav ani krevní plasmy tyto látky rozložit, proto se barvivo považuje za bezpečné. Studiemi na zvířatech (zejména na krysách) nebyly zjištěny nežádoucí účinky. Podobně jako azobarviva může způsobovat dětskou hyperaktivitu.

Sources

  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives