Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E155 - Hněď HT ( CI potravinářská hněď 3 )

Description

Jedná se o látku spadající do kategorie tzv. azobarviv. Skládá se ze samotného barviva, chloridu sodného nebo síranu sodného. Má červenohnědou barvu připomínající barvu čokolády. Je velmi dobře rozpustné ve vodě.

Usage

Používá se k barvení čokolád, cukrovinek, pečiva, koření, omáček, polévek nebo rybích výrobků.

Production

Podobně jako všechna ostatní azobarviva se vyrábí synteticky z uhelného dehtu.

Side effects

Světová zdravotnická organizace (WHO) provedla dlouhodobou studii na 48 samčích a 48 samčích krysách. Výsledky však neprokázaly žádné karcinogenní účinky, pouze při nejvyšších dávkách se projevila mírně zvýšená úmrtnost u samčích jedinců. Může způsobit alergické reakce, zejména lidem trpícím astmatem nebo těm, kteří jsou citliví na aspirin. Může také způsobit nebo zhoršit citlivost kůže. Jeho konzumace není vhodná pro děti, protože v kombinaci s benzoany může způsobovat dětskou hyperaktivitu.

Sources

  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives