Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E160a(i) - Směs karotenů

Description

Jedná se o barvivo, jehož hlavní barevná látka se skládá z karotenoidů, z nichž převážnou část tvoří β-karoten. Mohou být přítomny α-, γ-karoteny a ostatní pigmenty. Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující ve výchozím materiálu. V těle mohou fungovat jako antioxidanty. Některé karotenoidy se přeměňují v těle na Vitamin A, ne však v tak velké míře jako Beta-karoten.

Usage

Směsi karotenů se nejvíce používají do nápojů a sirupů.

Production

Směs karotenů se získává extrakcí rozpouštědlem z přírodních druhů jedlých rostlin, mrkve, rostlinných olejů, trávy, vojtěšky (tolice vojtěšky) a kopřivy. Pro extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, ethyl(methyl)keton, methanol, ethanol, propan-2-ol, hexan, dichloromethan a oxid uhličitý.

Side effects

Nejsou známy žádné negativní účinky. Zvýšený příjem karotenů může způsobit zežloutnutí pokožky, což se v takové situaci mylně zaměňuje za žloutenku.

Sources

  • Úřední věstník EU - Směrnice 2004/47/ESlink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives