Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E180 - Litholrubin BK

Description

Jedná se o červené barvivo spadající do kategorie tzv. azobarviv. Barvivo se přirozeně nachází v semenech vojtěšky, v palmovém oleji nebo v dýních. Obsahuje ionty hliníku a vápníku.

Usage

Používá se výhradně k barvení kůry tvrdého sýra.

Production

Získává se buď za pomocí rozpouštědel z měsíčku nebo častěji zcela synteticky z uhelného dehtu.

Side effects

Lidé trpící astmatem, rýmou nebo kopřivkou mají po konzumaci podobných azobarviv sklony ke zhoršování jejich obtíží. Dále mohou způsobit hyperaktivitu, astma, citlivost pokožky, nespavost nebo potíže s ledvinami, štítnou žlázou či slezinou. Alergici by se měli konzumaci azobarviv vyvarovat. Dlouhodobými studiemi byla prokázána zvýšená úmrtnost zejména samčích krys.

Sources

  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Food-Info.net : E-numbers : E180 Litholrubin BKlink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives