Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E182 - Orchil

Description

Jedná se o směs barviv, které mohou mít barvu červenou, růžovou nebo modrou. Vzhledem k citlivosti na pH prostředí, ve kterém se barvivo vyskytuje, se používá na indikaci pH (v kyselém prostředí je barvivo červené, v neutrálním růžové, v zásaditém modré). Je ředitelný vodou.

Usage

Velmi často se barvivo absorbuje namáčením do papíru a ten následně slouží jako indikátor pro zjišťování pH různých materiálů. Orchil se běžně nepoužívá, mohl by být využit k barvení nápojů či cukrovinek.

Production

Získává se extrakcí z různých rostlin - lišejníků rodu Rocella (např. Rocella tinctoria, Rocella fuciformis, Rocella pygmaea, a další)

Side effects

Neproběhlo hodnocení látky ve vztahu k potravinám, proto nejsou známy ani žádné nežádoucí účinky.

Sources

  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Litmus - Wikipedia, the free encyclopedialink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives