Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E234 - Nisin

Description

Nisin je peptid, který má velmi nízkou molekulární hmotnost. Vyskytuje se ve formě krystalků. Vyskytuje se přirozeně v různých druzích sýra. Má velmi dobré účinky proti řadě patogenních bakterií. Je stabilní v kyselých potravinách.

Usage

Používá se v sýrech a jiných výrobcích ze sýra, konzervované zelenině a ovoci, pudincích či různých omáčkách. Dále např. v kosmetice.

Production

Vyrábí se z bakterií Lactococcus lactis nebo Streptococcus lactis, která samovolně produkuje mléčné kyseliny.

Side effects

Nejsou známy negativní účinky a látka je považována za bezpečnou.

Sources

  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives