Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E242 - Dimethyldikarbonát (dimethyldiuhličitan)

Description

Jedná se o konzervant účinný proti plísním a kvasinkám. Vyskytuje se ve formě bezbarvé kapaliny s ostrým zápachem.

Usage

Potlačuje růst kvasinek ve víně, kde se nahrazuje za oxid siřičitý. Používá se do různých nápojů - např. ovocných nápojů, limonád, sodové vody, v dětských nealkoholických šumivých vínech, do výluhů z čaje a bylin. Látka se v nápojích rychle štěpí, tzn. že se smí použít při výrobě v takovém množství, aby následně v hotovém výrobku nebyla látka zjistitelná.

Production

Látka se vyrábí synteticky.

Side effects

Pokusy na zvířatech nedokázaly škodlivost, i přesto že se látka rozkládá na potenciálně toxický metanol a na oxid uhličitý. Obě látky jsou přirozenou součástí ovocných džusů. Astmatici mohou mít problém v prostředí, kde se látka vyskytuje. Řada organizací schválila látku jako bezpečnou pro použití v potravinách.

Sources

  • Dimethyl dicarbonate - Wikipedia, the free encyclopedialink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives