Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E265 - Kyselina octová bezvodá

Description

Bezbarvá tekutina silně zapáchající po kyselině octové – vzniká její reakcí se vzdušnou vlhkostí. Má funkci konzervantu proti plísním.

Usage

Používá se jako konzervační látka proti plísním a za určitých podmínek (vyšší pH) má vyšší účinnost než jiné kyseliny. V České republice (a celé EU) není tato sloučenina povolena jako přídatná látka do potravin.

Production

Vyrábí se karbonylací methylacetátu, tj. jeho reakcí s oxidem uhelnatým.

Side effects

Různé studie na zvířatech neprokázaly nežádoucí účinky. Pouze ve vysokých dávkách se projevovaly negativní efekty - snížení váhy, poškození orgánů. V množstvích, ve kterých se látka vyskytuje v potravinách, pravděpodobně nemá nežádoucí účinky. V 99% koncentraci jde o silně dráždivou látku, která může způsobit popáleniny nebo poškození zraku.

Sources

  • Acetic anhydride - Wikipedia, the free encyclopedialink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives