Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E282 - Propionan vápenatý

Description

Krystalická pevná látka, slabě zapáchající po kyselině propionové. Její krystalky jsou dobře rozpustné ve vodě. Má funkci konzervantu, který zabraňuje nitkování chleba a pečiva.

Usage

Propionan vápenatý je konzervant, který brání v růstu plísním a vzniku nitkovitosti v chlebu a v pečivu. V některých státech je využíván při výrobě sýrů, sladkých náplní, džemů a želatin. Dříve nebyla tato látka v ČR povolena, ale dnes se přidává do chleba s trvanlivostí delší než sedm dní, do baleného jemného pečiva a do cukrářských produktů z mouky.

Production

Získává se přidáním vápna do kyseliny propionové. Přirozeně se vyskytuje v kvašených substancích, jako je pivo nebo víno.

Side effects

Z hlediska nežádoucích účinků propionanu vápenatého lze říci, že vykazuje stejné charakteristiky jako jiný derivát kyseliny propionové – propionan sodný (E281). Přecitlivělé osoby mohou pociťovat bolesti hlavy, břicha, podrážděnost. Za běžných podmínek se však jedná o látku, která je považována za bezpečnou.

Sources

  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Calcium propanoate - Wikipedia, the free encyclopedialink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives