Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E283 - Propionan draselný

Description

Bílý prášek dobře rozpustný ve vodě. Má funkci konzervantu, který zabraňuje nitkování chleba, růstu plísní.

Usage

Propionan draselný je konzervant, který brání v růstu plísním a vzniku nitkovitosti v chlebu a pečivu. V některých státech je využíván při výrobě sýrů, cukrovinek a moštů. Dříve nebyla tato látka v ČR povolena, ale dnes je přidávána do chleba s trvanlivostí delší než sedm dní, do baleného jemného pečiva a do cukrářských produktů z mouky (platí pro celou EU).

Production

Získává se z hydroxidu draselného a kyseliny propionové. Přirozeně se vyskytuje v kvašených substancích, jako je pivo, víno nebo sýry, a lze ho běžně nalézt v lidském těle.

Side effects

Pokud jde o nežádoucí účinky, lze říci, že může ojediněle vyvolávat stejně příznaky jako jiné deriváty kyseliny propionové – propionan sodný a vápenatý (E281 a E282). Odhaduje se, že 5 až 10 % populace může trpět citlivostí na některé typy potravin – 30 až 40 % z nich může být alergických právě na propionan draselný, ovšem nikdy ne výlučně na něj, vždy společně s citlivostí na jiné přirozené či umělé látky v jídle. Za běžných podmínek se jedná o sloučeninu, která je považována za bezpečnou, avšak například v USA je ji přidávat do potravin zakázáno.

Sources

  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives