Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E314 - Guaiac Gum

Description

Jedná se o přírodní pryskyřici stromů Guaiacum officinale a jemu příbuzných tropických stromů. Látka funguje v potravinách jako antioxidant. Používala se zejména ve 40. letech. Nyní vzhledem k dostupnosti a jejím vlastnostem se již nepoužívá.

Usage

Látka se používala jako antioxidant v různých druzích potravin, např. v coca-cole, jedlých olejích, tucích, alkoholických nápojích, živočišné tucích. Také se používalo jako příchuť/aroma.

Production

Získává se ze stromů rodu Guaiacum.

Side effects

Nejsou známy negativní účinky, látka se používala k léčbě revmatismu.

Sources

  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Food-Info.net : E-numbers : 314 Guaiac Gumlink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives