Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E323 - Anoxomer

Description

Látka vynalezená v roce 1976 jako vysoce účinný antioxidant v tucích a olejích na smažení. Není rozpustná ve vodě, dobře se však rozpouští v olejích a organických rozpouštědlech. Vyskytuje se ve formě šedobílého prášku. Na rozdíl od látek BHT a BHA je pro člověka neškodná, paradoxně je v ČR (celé EU) zakázána.

Usage

Používá se v rostlinných, živočišných nebo rybích tucích. Dále do základů pro žvýkačky, pekařských výrobků, sušenek, bramborových lupíncích nebo ve zpracovaném mase.

Production

Vyrábí se zcela synteticky kondenzační polymerací divynilbenzenu.

Side effects

Studie na zvířatech (krysy, myši, králíci, psi) a lidech nedokázaly žádný negativní teratogenní, mutagenní nebo rakovinotvorný účinek. Látka nesetrvává v organismu a vylučuje se z těla ven.

Sources

  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Anoxomer | Foodditive - Food Additive Common Uses, Adverse Reactions, Approvalslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives