Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E357 - Adipan draselný

Description

Adipan draselný je draselná sůl kyseliny adipové. Používá se k úpravě kyselosti nebo jako náhražka soli.

Usage

Adipan draselný dodává potravinám chuť a používá se jako regulátor kyselosti. Tuto látku můžeme nalézt v náplních a polevách jemného nebo trvanlivého pečiva, v cukrářských výrobcích, dezertech a v nápojích v prášku. Používá se také v lehce solených jídlech nebo jako náhražka soli.

Production

Průmyslově se vyrábí přidáváním hydroxidu draselného do kyseliny adipové.

Side effects

Nejsou známy nežádoucí účinky, je považována za bezpečnou látku.

Sources

  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives