Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E380 - Citronan triamonný

Description

Citronan triamonný je amonná sůl kyseliny citrónové. Používá se k úpravě kyselosti nebo jako stabilizátor a sekvestrant.

Usage

Citronan triamonný se používá jako regulátor kyselosti, stabilizátor a sekvestrant. Jeho využití nalezneme především v sýrech.

Production

Průmyslově se vyrábí vnesením amoniakového plynu do roztoku kyseliny citrónové.

Side effects

Při běžných dávkách nejsou známy nežádoucí účinky, je považován za bezpečnou látku. Ovšem při vyšším množství může mít neblahé účinky na činnost jater a slinivky.

Sources

  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives