Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E392 - Rozmarýnové extrakty

Description

Extrakty rozmarýnu obsahují několik složek, u nichž bylo prokázáno, že mají antioxidační účinky. Tyto složky patří zejména do skupiny fenolických kyselin, flavonoidů , diterpenoidů.

Usage

Používá se do nápojů, koření, do masa. Může být také součástí aromatických látek do ovocných nápojů, zmrzlin, sladkostí či pečiva. Bylo zjištěno, že rozmarýnové extrakty mohou prodloužit trvanlivost potravin až o 30%, jelikož se jedná o významné antioxidanty, které brání nežádoucím oxidacím v potravinách.

Production

Extrakt z listů rozmarýnu se připravuje extrakcí pomocí rozpouštědel povolených pro potravinářské použití.

Side effects

Podle Evropského úřadu bezpečnosti potravin (EFSA) je extrakt z rozmarýnu bezpečný pro použití jako antioxidantu do potravin. Některé výzkumy prokázaly, že může mít vliv na zánik rakovinotvorných buněk. Pokud se bude přidávat např. do hamburgerů, může snížit riziko rakoviny.

Sources

  • Nařízení komise (EU) č. 231/2012link ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives