Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E475 - Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

Description

Žluté či světle hnědé kapaliny nebo polotuhé látky.

Usage

Tyto estery tvoří celou řadu emulgátorů, jejichž vlastnosti se různí podle charakteru použitých mastných kyselin a podmínek při jejich výrobě. Využívá se jich například k homogennímu promíchávání potravin na bázi vody a oleje nebo ve šlehaných krémech, tucích a margarínech. Mají vliv na vlastnosti čokolády a pomáhají tvořit hladký a lesklý povrch margarínu a dezertů. V pekárenství se používají ve sladkých těstech – zlepšují jejich strukturu a zvětšují objem. Objevují se rovněž jako stabilizátory některých nápojů, v mléčných výrobcích, majonézách nebo instantních polévkách.

Production

Připravují se částečnou esterifikací polyglycerolu mastnými kyselinami.

Side effects

Testy těchto esterů neprokázaly žádné nežádoucí účinky.

Sources

  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • S.I. No. 35/1980 — Health (Emulsifiers, Stabilisers, Thickening and Gelling Agents in Food) Regulations, 1980.link ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives