Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E483 - Stearyltartarát

Description

Při 25°C je stearyltartarát mastnou pevnou látkou krémové barvy.

Usage

Jde o emulgátor používaný v pekárenském průmyslu pro svoji schopnost zpevňovat těsto.

Production

Připravuje se esterifikací kyseliny tartarové 1-oktadekanolem.

Side effects

Díky několika provedeným studiím na zvířatech můžeme konstatovat, že je látka bezpečná.

Sources

  • Stearyl palmityl tartrate - Wikipedia, the free encyclopedialink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives