Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E501 - Uhličitany draselné

Description

Uhličitan draselný je bílý, silně hygroskopický prášek; hydrogenuhličitan tvoří bílé krystalky nebo prášek – je bezbarvý, bez zápachu a je rozpustný ve vodě. Jsou zdrojem potřebného draslíku pro organismus. Dřív nazývaný také potaš nebo salajka.

Usage

Tyto uhličitany fungují jako emulgátory, mající kypřící účinky a upravují kyselost potravin. Jsou používány v pekárenství, při výrobě margarínů a jako zdroj draslíku – tj. slouží k obohacování potravin tímto prvkem. Dále nacházejí využití při zpracovávání kakaových bobů a kávovinových náhražek a jejich účinky urychlují vysoušení hrozinek.

Production

Hydroxid draselný se sytí oxidem uhličitým. Při reakci hydroxidu draselného a oxidu uhličitého vzniká uhličitan draselný.

Side effects

Látky se považují za bezpečné. Podle některých zdrojů může uhličitan draselný způsobovat citlivým osobám podráždění pokožky a záněty kůže na hlavě, na čele a na rukou.

Sources

  • Hydrogenuhličitan draselný - Wikipedielink ]
  • Uhličitan draselný - Wikipedielink ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives