Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E513 - Kyselina sírová

Description

Bezbarvá až lehce hnědá žíravá kapalina olejovité konzistence. Při manipulaci s touto kyselinou je nutná velká opatrnost.

Usage

V potravinách působí kyselina sírová jako okyselující látka. Používá se při výrobě potravinářských přísad a napomáhá při zpracování potravin, například alkoholických nápojů a sýrů, do nichž se přidává v bezpečných množstvích. Kyselina sírová nachází uplatnění i mimo potravinářství – při výrobě průmyslových hnojiv, chemikálií, plastů, léčiv a barviv.

Production

Probíhá třístupňově, přičemž na počátku je oxid siřičitý, ve druhé fázi oxid sírový a výsledným produktem sama kyselina.

Side effects

Při kontaktu koncentrované kyseliny sírové s pokožkou dochází k závažnému poleptání, vdechnutí jejích výparů může způsobit vážně poruchy dýchání a její požití může být až smrtelné. V množstvích přidávaných do potravin je to však bezpečná látka.

Sources

  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Kyselina sírová - Wikipedielink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives