Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E514 - Sírany sodné

Description

Síran sodný je v přírodě běžně vyskytující se látka, kterou lze těžit nebo ji lze získat chemickou cestou. Používá se jako regulátor kyselosti, jako potrava pro kvasné procesy probíhající při výrobě piva nebo v pekařství nebo mají plnicí a nosnou funkci. Setkat se můžeme s bližším rozdělením na 514(i) síran sodný nebo 514(ii) hydrogensíran sodný. Lidský organismus tyto látky snadno vstřebává. Jedná se o přirozeně se vyskytující minerál ve dvou formách. První forma je "mirabilite", což je hydratovaný síran sodný, který se běžně vyskytuje v Kanadě. Druhá forma je "thenardite, ta je bezvodá a těží se v Rusku. Barva přírodního minerálu může být od bíle až po světle růžovou.

Usage

Používá se ke korekcím kyselosti výrobků, jako potrava pro kvasnice při výrobě piva nebo v pekařském průmyslu. Využívají se při zpracování pitné vody. Mohou mít funkci plnidla nebo nosné látky – využití pro lepší dávkování například potravinářských barviv, léků, pracích prášků (kompaktní prací prášky jich obsahují nepatrné množství). Ve farmacii se dále používá jako silné projímadlo. Vyskytují se ve žvýkačkách, žvýkacích bonbonech a sušenkách. V potravinách je jeho koncentrace nízká a nevyvolává žádné nežádoucí účinky (např. na žvýkačkách se uvádí, že nadměrná konzumace může vést až k průjmovým onemocněním).

Production

Chemickou cestou získáme bezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě kuchyňské soli.

Side effects

Pro tuto látku nebyla stanovena žádná hodnota ADI (Acceptable Daily Intake = přijatelná denní dávka) - u látky nejsou známé žádné vedlejší ani nepříznivé účinky na lidské zdraví.

Sources

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives