Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E515 - Sírany draselné

Description

Síran draselný se vyskytuje ve směsi se sírany sodnými a hořečnatými. Odděluje se rozpuštěním ve vodě a krystalizací. Jedná se o bílé krystalky nahořklé chuti. Používá se k úpravám kyselosti nebo jako náhrada kuchyňské soli. Minerál se přirozeně nevyskytuje jako čistý. Síran draselný je i zdrojem draslíku pro organismus. Dobře se rozpouští ve vodě, naopak v etanolu jej nelze rozpustit prakticky vůbec. Bližší rozdělení je 515(i) síran draselný a 515(ii) hydrogensíran draselný.

Usage

Používá se ke korekcím kyselosti výrobků, k aromatizaci potravinářských výrobků, nebo v pivovarnictví jako vodný roztok ke zvýraznění hořkosti. Najdeme ho ve výrobcích s označením nízko - kalorický dresing na saláty, cukrovinkách, sladovém výtažku, Může se používat jako náhražka běžné soli proto jej najdeme v potravinách s nízkým obsahem sodíku, může se používat jako hnojivo nebo detergent.

Production

Získává se rozpuštěním minerálu ve vodě a následnou rekrystalizací. Nebo jej lze připravit chemicky. Získáváme bezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek nahořklé slané chuti.

Side effects

Pro tuto látku nebyla stanovena žádná hodnota ADI (Acceptable Daily Intake = přijatelná denní dávka) - u látky nejsou známé žádné vedlejší ani nepříznivé účinky na lidské zdraví. Některé zdroje uvádějí, že při nadměrné konzumaci může vyvolat krvácení.

Sources

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives