Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E517 - Síran amonný

Description

Síran amonný tvoří bílé nebo bezbarvé krystaly nebo zrnitý materiál bez zápachu, je stabilní pouze do teplot 280°C. Zlepšuje kvalitu vstupních surovin, pomáhá kvasným procesům. Výborně se rozpouští ve vodě, naopak v etanolu jej nelze rozpustit vůbec.

Usage

Síran amonný se používá na zlepší kvality mouky, pomáhá droždí kynout. Proto se používá hlavně v pekařství. Je možno jej použít jako nosič, nebo rozpouštědlo, látku k ředění a podobným úpravám.

Production

Připravuje se převážně chemicky ze syntetického čpavku (amoniaku) a kyseliny sírové. Nebo ho můžeme získat rozkladem sádrovce (uhličitanu amonného). V přírodě se vyskytuje velmi vzácně při sopečné činnosti. Získáváme bezbarvé nebo bílé krystalky, případně zrnitý materiál bez zápachu, který je stabilní pouze do teplot 280°C, což omezuje jeho následné použití pouze na procesy probíhající do této teploty.

Side effects

Nežádoucí účinky nebyly prokázány, v těle se běžně vyskytuje a pro lidský organismus je bezpečný.

Sources

  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Ammonium sulfate - Wikipedia, the free encyclopedialink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives