Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E524 - Hydroxid sodný

Description

Hydroxid sodný se nejčastěji rozpouští ve vodě, používá se k úpravě pH, ulehčuje loupání zeleniny. Přidává se do oliv, tuků, margarínů nebo slaného pečiva. Hydroxid sodný může být v bílých pecičkách, šupinkách nebo ve vodném roztoku. V potravinářství se používá tak, aby byla zaručena bezpečnost této látky a výsledného produktu.

Usage

Používá se na slané pečivo – před pečením se pečivo potírá roztokem hydroxidu sodného, zajišťuje slanou chuť. Dále odstraňuje hořkou chuť oliv (nezralé olivy někdy bývají hořké) – používá se převážně na olivy černé. Další funkcí je usnadnění loupání ovoce a zeleniny, upravuje hodnotu pH, zabraňuje štávě aby vytékala z masa, lze jej použít i ke zpracování vody. Přidává se do tuků a margarínů. Pevný louh se dá dobře použít na čistění odpadů (mimo hliníkové potrubí)

Production

Hydroxid sodný se vyrábí elektrolýzou solanky (vodný roztok kuchyňské soli), dále zde vzniká plynný chlór a vodík (v oddělených prostorách). Elektrolýza může být membránová, diafragmová nebo amalgámová. Pro potravinářský průmysl lze použít první dvě metody, třetí tedy amalgámová se používá pouze pro NaOH určený pro technický průmysl, protože produkty mohou být znečištěny rtutí.

Side effects

Nejsou známy nepříznivé ani vedlejší účinky na lidské zdraví. Pro tuto látku nebyla stanovena žádná hodnota ADI (Acceptable Daily Intake = přijatelná denní dávka) - u látky nejsou známé žádné vedlejší ani nepříznivé účinky na lidské zdraví. Jediným nežádoucím účinkům můžou být vystavěni lidé s touto látkou zacházející – louh je žíravina a způsobuje „popáleniny“ a hluboké rány. Platí, že louhy jsou horší než kyseliny. Při práci s ním je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce uvedené na obalu, v bezpečnostním listu nebo v pracovním návodu.

Sources

  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives