Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E525 - Hydroxid draselný

Description

Bílé nebo skoro bílé pecičky, vločky, roubíky, odlitky a podobně. Považuje se za bezpečný. Hydroxid draselný má obdobné použití jako Hydroxid sodný, navíc je zdrojem draslíku.

Usage

Používá se ke korekcím kyselosti výrobků, nebo jako pomocná látka ke zpracování potravin. Pomáhá zpracovávat surové kávové plody, uplatnění najde i při výrobě instantních čajů a přísad z mléka. Výjimečně se používá k přeměně zbytků bílkovin v koření a ke snadnějšímu loupání brambor. Používá se také pro získání barvy ze semen Annatto (používaných převážně v mexické nebo karibské kuchyni - mají výraznou žlutou až oranžovou barvu), nebo jej lze využít na zabránění růstu rohů u telat.

Production

Vyrábí se hydrolýzou vodného roztoku KCl.

Side effects

Množství hydroxidu draselného přijímaného v potravě není nebezpečné. KOH je nebezpečný pouze při přímém styku – tedy v průmyslu. Nebezpečí jsou vystaveni pracovníci potravinářství, kterým při styku s pokožkou může způsobit popáleniny, puchýře nebo jiné poškození pokožky. Při práci s ním je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na obalu, pracovním návodu nebo v bezpečnostním listě (výrobce má povinnost je zdarma poskytovat uživatelům – většinou na internetu). Při vnitřním požití může vyvolat krvácení. Vyjmenovaná rizika neplatí pro potraviny, které jej obsahují, ale pro přímý kontakt.

Sources

  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives