Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E526 - Hydroxid vápenatý

Description

Hydroxid vápenatý slouží k úpravě pH, prodloužení trvanlivosti vajec nebo ke zpevňování potravin při jejich konzervování. Bílé nebo skoro bílé pecičky, vločky, roubíky, odlitky a podobně. Považuje se za bezpečný. Nejsou známy nepříznivé ani vedlejší účinky na lidské zdraví.

Usage

Používá se ke korekcím kyselosti ovocných šťáv, vína nebo jako pomocná látka ke zpracování potravin. Dříve se ve velkém používal k prodloužení trvanlivosti vajec, dnes se s tím to postupem setkáme pouze v některých domácnostech, kdy se vejce naloží do veliké lahve naplněné vodným roztokem hydroxidu vápenatého o malé koncentraci – vejce se tak rychle nezkazí jako v lednici. V současnosti se spíše využívá při výrobě náhražky vajec z mléka. Z melasy nám pomáhá získávat zbytkový cukr, muškátový oříšek získává bílý povrch. Používá se při zpracování sladové vody nebo tresek. Používá se k přípravě malty, bílení stěn chlévů, nalezneme jej i v některých depilačních přípravkách jako korektor pH.

Production

Vzniká smícháním páleného vápna s vodou a vzniká takzvané hašené vápno. Vápno pálené se vyrábí tepelným rozkladem vápence asi při 1000°C. Vzniká bezbarvý oxid vápenatý = pálené vápno.

Side effects

Nejsou známy nepříznivé ani vedlejší účinky na lidské zdraví. Ca(OH)2 je nebezpečný pouze při přímém styku – tedy v průmyslu. Nebezpečí jsou vystaveni pracovníci potravinářství, kterým při styku s pokožkou může způsobit popáleniny, puchýře nebo jiné poškození pokožky a očí. Při práci s ním je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na obalu, pracovním návodu nebo v bezpečnostním listě (výrobce má povinnost je zdarma poskytovat uživatelům – většinou na internetu). Vyjmenovaná rizika neplatí pro potraviny, které jej obsahují, ale pro přímý kontakt. Hydroxid vápenatý se v potravě vyskytuje ve velmi malém množství a je tedy zcela bezpečný. Dá se v přesných dávkách použít proti pálení žáhy nebo chronickému průjmu (doporučuji konzultaci s lékařem nebo lékárníkem)

Sources

  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives