Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E527 - Hydroxid amonný

Description

Hydroxid amonný slouží k úpravě pH, pomáhá jako kypřící látka. Považuje se za bezpečný. Nejsou známy nepříznivé ani vedlejší účinky na lidské zdraví.

Usage

Používá se ke korekcím kyselosti, zlepšuje rozpustnost bílkovin a kakaa, pomáhá při zpracování pitné vody. Dále se využívá k výrobě karamelů, cukrářských a pekařských výrobků nebo sýrů. Najdeme jej i v průmyslu zabývajícím se zpracováním krmiva pro zvířata. Používá se jako detergent na odstraňování skvrn, nalezneme jej v některých barvách na vlasy.

Production

Vyrábí se z amoniaku přidáním vody. Amoniak se získává přímou syntézou z vodíku a dusíku v reaktoru při vysokých teplotách a tlacích, jako katalyzátor se používá porézní modifikované železo. Vzniká čirá, bezbarvá kapalina s velmi ostrým charakteristickým zápachem, na vzduchu amoniak z roztoku velmi rychle uniká.

Side effects

Hydroxid amonný je nebezpečný pouze při přímém styku, jsou mu vystaveni pracovníci potravinářství, kterým při styku s pokožkou může způsobit popáleniny, puchýře nebo jiné poškození pokožky a očí. Při požití může poškodit zdraví. Při práci s ním je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na obalu, pracovním návodu nebo v bezpečnostním listě (výrobce má povinnost je zdarma poskytovat uživatelům – většinou na internetu). Vyjmenovaná rizika neplatí pro potraviny, které jej obsahují, ale pro přímý kontakt. Hydroxid amonný se v potravě vyskytuje ve velmi malém množství a je tedy zcela bezpečný. Dá se v přesných dávkách použít proti pálení žáhy nebo chronickému průjmu (doporučuji konzultaci s lékařem nebo lékárníkem)

Sources

  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives