Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E528 - Hydroxid hořečnatý

Description

Hydroxid hořečnatý slouží k úpravě pH, používá se jako zpevňující látka, napomáhá zpracovávat potraviny a stabilizuje barvu. Pro člověka je zdrojem hořčíku. Považuje se za bezpečný. Jedná se o bílý objemný prášek, bez zápachu. Lakmusový papírek na něj reaguje alkalicky. Tento prášek nelze rozpustit ve vodě ani v etanolu.

Usage

Používá se ke korekcím kyselosti například u některých potravin (převážně konzervované potraviny) nebo u krémů na pokožku, pomáhá udržovat barevnost výrobků. Využívá se k výrobě sýrů, kde udržuje jejich strukturu a stabilizuje barvu. Je významným zdrojem hořčíku takže se sním můžeme setkat v různých výživových doplňcích.

Production

Vyrábí se chemickou cestou - hydratací hořčíku.

Side effects

Nejsou známy nepříznivé ani vedlejší účinky na lidské zdraví. Hydroxid hořečnatý je nebezpečný pouze při přímém styku, jsou mu vystaveni pracovníci potravinářství, kterým při styku s pokožkou může způsobit popáleniny, puchýře nebo jiné poškození pokožky a očí. Při požití může poškodit zdraví. Při práci s ním je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na obalu, pracovním návodu nebo v bezpečnostním listě (výrobce má povinnost je zdarma poskytovat uživatelům – většinou na internetu). Vyjmenovaná rizika neplatí pro potraviny, které jej obsahují, ale pro přímý kontakt. Hydroxid hořečnatý se v potravě vyskytuje ve velmi malém množství a je tedy zcela bezpečný.

Sources

  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives