Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E529 - Oxid vápenatý

Description

Oxid vápenatý slouží k úpravě pH, používá se jako zpevňující, protispékavá nebo zlepšující látka. Považuje se za bezpečný, lze jej použít jako zdroj vápníku. Oxid vápenatý vzniká jako bílá až našedlá hmota nebo granule, případně jako bílý až špinavě bílý prášek, bez zápachu. Lakmusový papírek na něj reaguje alkalicky. Ve vodě je slabě rozpustný, v etanolu jej nerozpustíme vůbec, v glycerolu se rozpouští zcela.

Usage

Používá se ke korekcím kyselosti například u některých potravin, v pekařství a cukrářství zlepšuje kvalitu těsta, působí protispékavě například při výrobě sladkostí. Používá se při výrobě některých druhů piva, ovocných šťáv. Najdeme jej ve sterilizovaném hrášku nebo jiných konzervách.

Production

Vyrábí se chemickou cestou - zahříváním uhličitanu vápenatého při 500°C, vzniká oxid vápenatý a oxid uhličitý, který uniká do vzduchu.

Side effects

V běžných dávkách používaných v potravinách nejsou známy nepříznivé ani vedlejší účinky na lidské zdraví a je považován za bezpečnou přídatnou látku. Lze jej použít jako zdroj vápníku.

Sources

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives