Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E538 - Ferrokyanid vápenatý

Description

Využívá se jako protispékavá přísada, molekula má pevné vnitřní vazby, které zabraňují uvolňování kyanidů – nejsou známy nežádoucí účinky = považuje se za bezpečnou přísadu.

Usage

Využívá se jí jako protispékavé látky v solích, kde podporuje vznik krystalů – zabrání hrudkování látky. Také se používají při výrobě vína, aby si víno zachovalo svou průzračnost – poté se ferrokyanid odfiltruje.

Production

Jsou vyráběny z kyanaté kyseliny, hydroxidu vápenatého a síranu železnatého. Vznikají žluté krystalky, popřípadě žlutý prášek.

Side effects

Pro tuto látku byla stanovena hodnota ADI (Acceptable Daily Intake = přijatelná denní dávka) na hodnotu 0 - 0,025 mg/kg. U látky nejsou známé žádné vedlejší ani nepříznivé účinky na lidské zdraví.

Sources

  • Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimmlink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/1999link ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives