Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E927a - Azoformamid

Description

Jedná se o přídatnou látku, která má bělicí účinky v mouce. Podporuje její dozrávání.

Usage

Přísada do mouky. Nepoužívá se často.

Production

Získává se synteticky z karbonamidu.

Side effects

Není známa žádná informace o toxicitě příp. jiné škodlivosti látky. Při laboratorních zkouškách na pokusných zvířatech byla zjištěna možnost tvorby močových a ledvinových kamenů. Organizace FDA požaduje vytvoření dalších krátkodobých i dlouhodobých studií, týkajících se škodlivosti Azoformamidu. Jejich nedostatečné množství a aktualizace představuje potenciální problém.

Sources

  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Food-Info.net : E-numbers : E927a : Azodicarbonamidelink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives