Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E946 - Oktafluorcyklobutan

Description

Jedná se o nehořlavý plyn, která se používá jako chladící, hnací a provzdušňující činidlo.

Production

Vyrábí se synteticky z ropy.

Side effects

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky. Při samostatném použití nevykazuje toxické účinky.

Sources

  • Eat safe, Bill Stathamlink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurraylink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives