Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E948 - Kyslík

Description

Jedná se o nekovový prvek vyskytující se v plynném skupenství. Tvoří 21% zemské atmosféry.

Usage

Použití látky je při balení potravin. V jiných oblastech má využití např. jako podpora dýchání (v medicíně), při výrobě elektrické energie, při vytápění domácností apod.

Production

Kyslík se vyrábí destilací zkapalněného vzduchu.

Side effects

Jedná se o naprosto bezpečnou látku.

Sources

  • Kyslík - Wikipedielink ]
  • Víme, co jíme ?, Dr. Tereza Vrboválink ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives