Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering, exclusive products for members only and many other benefits.Free delivery, delivery guarantee within 5 hours of ordering
Purchase 4x a month without a minimum order amount
15 % discount on WITHOUT COMPROMISE products
Exclusive products for members only

E968 - Erythritol

Description

Jedná se o cukerný alkohol, který se přirozeně vyskytuje v mnoha druzích ovoce a ve vyšších koncentracích v potravinách jako např. sojové omáčce, v sýru, ve víně či v pivu. V potravinách má funkci zvýrazňovače aroma, zvlhčovadla, náhradního sladidla, stabilizátoru, zahušťovadla, sekvestrantu. Disponuje řadou pozitivních vlastností - nízký glykemický index, nízký obsah kalorií, nízký projímavý účinek. Má formu bílých granulí nebo prášku, který je podobný běžnému cukru. Nezvyšuje hladinu cukru v krvi a nemá vliv ani na hladinu inzulinu. Výrobci látky doporučují nepoužívat Erythritol jako 100% náhražku cukru, ale používat jej v kombinaci s jinými sladidly.

Usage

Používá se do náplní do pečiva, cukrovinek, žvýkaček, mléčných nápojů, bonbónů, mražených dezertů, pudinků, nízkokalorických nápojů a dalších potravin. Má funkci zvýrazňovače aroma, zvlhčovadla, náhradního sladidla, stabilizátoru, zahušťovadla, sekvestrantu. Erythritol se používá samostatně nebo v kombinaci s jinými nízkokalorickými sladidly.

Production

Vyrábí se přirozenou fermentací glukózy za přítomnosti mikroorganismů, které se nazývají Trichosporonoides megachiliensis. Následně proběhne filtrace, krystalizace a sušení.

Side effects

Výrobci se snaží o to, aby látka obdržela status GRAS (generally recognized as safe), protože nemá nežádoucí účinky. Studie na zvířatech nedokázaly negativní účinky. Do r. 2015 byl v EU povolen pouze do potravin , nikoli do nápojů z důvodu obavy, převážně u dětí a mladistvých, projímavých účinků. Dne 12. února 2015 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovisko týkající se bezpečnosti použití erythritolu (E 968) jako potravinářské přídatné látky do nápojů. Úřad dospěl k závěru, že nárazová konzumace (jednorázové vypití) erythritolu v nealkoholických nápojích v maximální koncentraci 1,6 % nevyvolává obavy, pokud jde o projímavost.

Sources

  • 967. Sweetening agent: Erythritol (WHO Food Additives Series 44)link ]
  • A consumer's dictionary of food additiveslink ]
  • Nařízení Komise (EU) 2015/1832 ze dne 12. října 2015link ]
Fer potravina
Database of additives is provided by the Fair Food independent organization.
Additives