Pravidla soutěže Rohlík BINGO na KVIFF

PRAVIDLA SOUTĚŽE: „Rohlík BINGO“

 

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek spotřebitelské soutěže s názvem „Rohlík BINGO“ („soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese https://www.rohlik.cz/tema/rohlik-bingo (“internetová stránka”) a v místě konání soutěže (jak je definováno níže) a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

 

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Rohlik.cz.

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat od 1. 7. 2022 10:00:00 hod. do 9. 7. 2022 22:00:00 hod. na 56. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v Rohlík zóně ve Smetanových sadech  („doba konání soutěže” a „místo konání soutěže”). “) 
 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má pod svým jménem veden uživatelský účet na e-shopu rohlik.cz a která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). S ohledem na možnost nákupu zboží na e-shopu rohlik.cz pouze po předchozí registraci, se za jednoho soutěžícího považuje jeden uživatelský účet vedený na e-shopu rohlik.cz. 

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli osoby s pořadatelem personálně a majetkově spjaté nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadne pořadateli.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.

 

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY V SOUTĚŽI 

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže splní soutěžní aktivity (tj. nákup do Rohlík Pointu, Aktivace Rohlík Premium, Piknik v Rohlík Zóně, Objednávka v Rohlík Zóně, post na sociálních sítích s #RohliknaKVIFF, nákup láhve Moët & Chandon (“soutěžní aktivity”)) uvedené ve vybrané kombinaci čtyř vedle sebe jedoucích soutěžních aktivit na kartičce Rohlík BINGO (“soutěžní karta”), čímž dosáhne BINGO, které vyznačí na přední straně soutěžní karty, a úplně a pravdivě vyplní zadní stranu soutěžní karty, kde uvede své jméno, příjmení, e-mail, telefon, a dále vhozením do slosování potvrdí seznámení se a souhlas s těmito pravidly. 

Soutěžící vyplněnou soutěžní kartu odevzdá hostesce, která po zkontrolování splnění podmínek soutěže, zejména ověření faktického splnění dané kombinace soutěžních aktivit, danou soutěžní kartu vloží do losovacího zařízení. 

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti. Platí, že všechny splněné soutěžní aktivity s výjimkou aktivity Aktivace Rohlík Premium lze použít pouze pro jednu účast v soutěži, tj. pro opakované zapojení do soutěže je soutěžící povinen dané soutěžní aktivity provést opakovaně. 

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. splněním vybraných soutěžních aktivit - dosažením BINGA a odevzdáním řádně vyplněné soutěžní karty do slosování). Každý soutěžící, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do slosování o výhru; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

 

VÝHRY

Výhrou v soutěži je 32× balíčků produktů od společností Manufaktura, L'oréal, Biolage, Dove a Rohlik.cz, a to v následujícím počtu a výši:

 

Celé soutěžní období:

 • 9x velký balíček Botanicus v minimální hodnotě 1 500 korun 
 • 9x střední balíček Botanicus v hodnotě 1 000 korun 
 • 18x dárkový balíček Manufaktura Louka
 • 18x balíček L'oreal s třemi produkty – značka Matrix
 • 18 x balíček L'oreal s třemi produkty – značka Biolage
 • 24 x zelený balíček Dove (mix sprchový gel, tělový krém a krém na ruce)
 • 18x Luxusní kuličkové pero Ageless Future v hodnotě 1 990 korun
 • 9x luxusní kuličkové pero Ageless Present v hodnotě 1 490 korun

 

(jednotlivě jako “výhra”, společně jako “výhry”)

Pořadatel vylosuje v době konání soutěže v jednotlivých soutěžních kolech dle tabulky níže ze soutěžících, kteří splní podmínky uvedené v těchto pravidlech („losování“) po čtyřech (4) soutěžících, tj. celkem třicet dva (32) soutěžících, kteří získají výhru (jednotlivě jako „výherce“ nebo společně jako „výherci“).
 

Pro účely určení výherců je soutěž rozdělena do těchto soutěžních kol (“soutěžní kola”):

1. soutěžní kolo

1. červenec 2022 10:00:00 hod. do 22:00:00 hod. 

 

1×  výherní balíček v hodnotě 5 000 Kč (velký balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 4 000 Kč (střední balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 2 500 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Present)

1× výherní balíček v hodnotě 1 000 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove)

 

2. soutěžní kolo

2. červenec 2022 10:00:00 hod. do 22:00:00 hod.

1×  výherní balíček v hodnotě 5 000 Kč (velký balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 4 000 Kč (střední balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 2 500 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Present)

1× výherní balíček v hodnotě 1 000 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove)

 

3. soutěžní kolo

3. červenec 2022 10:00:00 hod. do 22:00:00 hod.

1×  výherní balíček v hodnotě 5 000 Kč (velký balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 4 000 Kč (střední balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 2 500 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Present)

1× výherní balíček v hodnotě 1 000 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove)

 

4. soutěžní kolo

4. červenec 2022 10:00:00 hod. do 22:00:00 hod.

 

1×  výherní balíček v hodnotě 5 000 Kč (velký balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 4 000 Kč (střední balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 2 500 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Present)

1× výherní balíček v hodnotě 1 000 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove)

 

5. soutěžní kolo

5. červenec 2022 10:00:00 hod. do 22:00:00 hod.

 

1×  výherní balíček v hodnotě 5 000 Kč (velký balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 4 000 Kč (střední balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 2 500 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Present)

1× výherní balíček v hodnotě 1 000 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove)

 

6. soutěžní kolo

6. červenec 2022 10:00:00 hod. do 22:00:00 hod.

 

1×  výherní balíček v hodnotě 5 000 Kč (velký balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 4 000 Kč (střední balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 2 500 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Present)

1× výherní balíček v hodnotě 1 000 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove)

 

7. soutěžní kolo

7. červenec 2022 10:00:00 hod. do 22:00:00 hod.

 

1×  výherní balíček v hodnotě 5 000 Kč (velký balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 4 000 Kč (střední balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 2 500 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Present)

1× výherní balíček v hodnotě 1 000 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove)

 

8. soutěžní kolo

8. červenec 2022 10:00:00 hod. do 22:00:00 hod.

 

1×  výherní balíček v hodnotě 5 000 Kč (velký balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 4 000 Kč (střední balíček produktů Botanicus, balíček produktů Louka Manufaktura, balíček produktů L'oréal – Matrix, luxusní kuličkové pero Ageless Future)

1× výherní balíček v hodnotě 2 500 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove, luxusní kuličkové pero Ageless Present)

1× výherní balíček v hodnotě 1 000 Kč (balíček produktů L'oréal – Biolage, balíček produktů Dove)


 

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda soutěžící splnil podmínky pro zařazení do daného soutěžního kola, je okamžik odevzdání řádně vyplněné soutěžní karty, která splňuje soutěžní parametry dle těchto pravidel.

V každém ze soutěžních kol uvedených v tabulce výše se hraje pouze o ty výhry, které jsou v této tabulce uvedeny u daného soutěžního kola.

Na základě jedné účasti v soutěži je tedy možné celkem vyhrát 1 výhru. Opakované zapojení soutěžícího do soutěže zvyšuje jeho šanci na zisk výhry.

Losování proběhne ve lhůtě do jednoho (1) kalendářního dne po skončení každého soutěžního kola. Losování výherců proběhne prostřednictvím náhodného vylosování. V případě, že se do soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk výher (a některé nebo všechny do soutěže vložené výhry tak nebudou moci být uděleny), případně některý z výherců odmítne výhru převzít, propadají nerozdělené výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.


 

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Vyhlášení výherců jednotlivých výher probíhá do 1 kalendářního dne od ukončení každého soutěžního kola. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který je spojený s jeho uživatelským účtem na e-shopu rohlik.cz a současně zavoláním a/nebo odesláním SMS zprávy na telefon, který soutěžící uvedl na soutěžní kartě. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že jeho e-mail a případně i telefonní číslo zaregistrované na e-shopu rohlik.cz budou užity ke sdělení výhry v soutěži. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávného e-mailu či telefonního čísla či jiné chyby v rámci soutěžní karty a uživatelského účtu soutěžícího.

 

Výhry v soutěži budou výhercům připraveny k vyzvednutí v Rohlík zóně přímo v Karlových Varech ve Smetanových sadech. V případě vyzvednutí výhry osobou odlišnou od výherce je taková osoba povinna se prokázat svými identifikačními údaji v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a místo bydliště, které je výherce povinen sdělit pořadateli předem. V případě, že některý z výherců výhru nepřevezme, propadají nerozdělené výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, či omezit, odložit nebo přerušit její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celé doby trvání soutěže. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na internetových stránkách a na místě konání Soutěže. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od skončení doby konání soutěže písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon a e-mailová adresa. 

 

Soutěžící dále bere na vědomí, že společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

 • uložení osobních údajů pro registraci do soutěže;

 • zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže;

 • zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;

 • osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle po dobu 3 let od skončení doby konání soutěže, neukládá-li zákon delší dobu. 

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Pro uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoliv dotazu se může soutěžící obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu: privacy@rohlikgroup.com nebo zakaznici@rohlik.cz.

 

Pořadatel je na základě oprávněného zájmu oprávněn bezplatně rozšiřovat jméno, první písmeno příjmení a město bydliště výherce v soutěži. V případě osobního setkání pořadatele s výhercem či předání výhry je pořadatel rovněž oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a šířit podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se výherce, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to na internetových stránkách nebo sociálních sítích pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce doby konání soutěže. Proti tomuto zpracování může soutěžící vznést námitku.


 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

Vyplacení peněžitého plnění namísto výhry není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny výhry.

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím internetových stránek a na místě konání Soutěže.

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost internetových stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směřovat na e-mail zakaznici@rohlik.cz nebo bezplatnou telefonickou linku 800 730 740.

 

V Praze dne 30.6.2022